Svenska Suomi
Transportfirma H. Widjeskog Öb grundades år 1948 av Helge Widjeskog. Sixten och Kenneth Widjeskog äger företaget i dag.

Transportfirma H. Widjeskog Öb:s bilpark består av kyl- och värmebilar samt kapell – och skåpbilar. Affärsiden är att idka styckegodstransporter enligt kundernas tidtabeller. Transportfirma H Widjeskog Öb idkar regelbunden linjetrafik dagligen mellan Karleby-Jakobstad-Seinäjoki-Helsingfors och Åbo regionen. Förutom linjetrafiken bedriver företaget även beställningstrafik i Finland och utomlandstrafik huvudsakligen till Sverige. Transportfirma H. Widjeskog Öb:s verksamhetsområde är hela Österbotten. Transportfirma H. Widjeskog Öb utför transporter i södra – och mellersta Österbotten samt underleverantör Kuljetusliike R. Mäkelä Ab i norra Österbotten.