Svenska Suomi
Transportfirma H. Widjeskog Kb blev grundad år 1948 av Helge Widjeskog. Helges son Sixten Widjeskog är företagets nuvarande ägare. Daniel och Dennis, som är i tredje generationen, jobbar som transportledare i företaget.

Transportfirma H. Widjeskog Kb:s bilpark består av kyl- och värmebilar samt kapell- och skåpbilar. Affärsidén är att idka styckegodstransporter enligt kundernas tidtabeller. Företaget idkar dagligen regelbunden trafik mellan hela Österbotten och huvudstadsregionen och Egentliga Finland. Transportfirma H. Widjeskog Kb betjänar också sina kunder i Österbotten både till och från hela övriga Finland via sina samarbetspartners. Dessutom bedriver företaget utomlandstrafik, huvudsakligen till Sverige.